Jdi na obsah Jdi na menu
 


dRAČICE(155)

30. 8. 2008

 http://www.h2open.cz/

 

http://www.dragonboat.cz/main.php?page=109

 

 

5. závod ÈP - Raèice

Poslední prázdninový víkend kojetínští dragoni opìt vyrazili na závody, aby pomìøili své síly. Letos již 5. závod ÈP se konal v Raèicích.
Sobotní dopoledne, již tradiènì, patøilo dvoustovkám. Na této trati se žádná kojetínská posádka nenechala zahanbit a všechny postoupily do velkého finále. V celkovém poøadí pak ženy dojely 3., muži 6. a veteráni skonèili 1.

Po sprintu jsme si dopøáli pár chvil odpoèinku a pomalu se zaèali chystat na start dvoukilákù. Na této trati ženy dojeli 2., muži se doslova probojovali k 3. místu a veteráni obhájili zlato z MÈR.

Jen co jsme se probudili zaèali jsme opìt závodit, tentokrát na pùlkilometrové trati. Všechny posádky postoupily do velkého finále, odkud si ženy dovezly støíbro, muži bronz a veteráni zlato.

Po skonèení závodù nemalá èást kojetínského manšaftu zùstala v Raèicích, kde se konalo soustøedìní na národní Mistrovství Evropy, které se odehrálo o týden pozdìji.
Všem zúèastnìným gratulujeme!

-m-

 

fotogalerie

 

Obrazek
 

Komentáře

Přehled komentářů

bus

(zelený rulák, 28. 8. 2008 10:56)

odjezd autobusu 18:00 od Alberta v pátek
auta indivindy

odjezd

(Alčas, 27. 8. 2008 9:24)

zdravíčko, už se bude vědět v kolik se bude odjíždět? sem v pátek v práci, ať to můžu trochu naplánovat....a myslím, že ostatní sou na tom podobně